S čím vám můžeme pomoct

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. vymezil, za jakých okolností smí město nebo obec zadat bez soutěže zakázku své společnosti (vertikální spolupráce) Nejtypičtějším případem může být například svoz komunálního odpadu, které pro město zajišťují jím zřízené technické služby. Pokud TS získávají více než 20 % obratu z činností, které ji nebyly svěřeny městem coby veřejným zadavatelem (může jít třeba o svoz odpadu od podnikatelů, ale také například svoz odpadu v jiných obcích), vzniká městu povinnost svoz komunálního odpadu soutěžit.

Provedeme kontrolu smluvních vztahů mezi městem a jeho společnostmi, propočítáme příslušné kalkulace a zhodnotíme, zda způsob vertikální spolupráce, tak jak je nastaven, odpovídá současnému znění zákona o zadávání veřejných zakázek. Nepodceňujte, prosím, tuto problematiku, protože porušování zákona v oblasti veřejných zakázek muže mít závažné následky.

V každém případě vám pomůžeme najít řešení. Po analýze stávajícího stavu zpracujeme dokumentaci, ze které bude patrné, že splňujete znění zákona, kterou budete vždy moci předložit kontrolním orgánům. V případě, že město neplní ustanovení zákona, navrhrneme taková opatření, aby byla situace vyřešena a přesto nebylo pokud možno nutné svěřené činnosti soutěžit. Celé řešení jsme schopni dodat na klíč.


Postavíme pro vaše město vlastní technické služby. Navrhneme a obstaráme vhodnou techniku, vypracujeme svozové trasy a plány zimní údržby a připravíme veškerou okumentaci vyžadovanou zákonem.